บริษัท Vitarich

บริษัท Vitarich
โรงงานไก่
ถังไฟเบอร์กลาสหุ้มฉนวนชนิดเย็น, Ø3000mm x H8500mm
สถานที่: Bulacan, ฟิลิปปินส์
ลูกค้า: บริษัท ไอซ์เทคโนโลยี จำกัด