โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Palinpinon II

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Palinpinon II
หอหล่อเย็นไฟเบอร์กลาสและท่อส่ง
สถานที่: Negros Oriental, ฟิลิปปินส์
ลูกค้า: Shinko Pantec Co., Ltd.