โรงไฟฟ้า Pagbilao

โรงไฟฟ้า Pagbilao
ท่อระบายน้ำไฟเบอร์กลาส, Ø100mm-Ø200mm
สถานที่: Lucena, ฟิลิปปินส์
ลูกค้าr: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.