โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Mindanao I และ

Mindanao I โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ, หอหล่อเย็นใยแก้วØ50mm-Ø1372mm
ที่ตั้ง: Cotabato, ฟิลิปปินส์
ลูกค้า: United States MHI อเมริกา