โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Malitbog

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Malitbog
ถังถ่ายโอนผลิตภัณฑ์เคมีใยแก้วbr> สถานที่: Leyte, ฟิลิปปินส์
ลูกค้า: บริษัท ฟูจิอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด