โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Bac-Man II

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Bac-Man II
หอระบายความร้อนไฟเบอร์กลาส, Ø50mm-Ø1100mm
สถานที่: Albay, ฟิลิปปินส์
ลูกค้า: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.