สามทาง, ลด, ท่อด้านข้าง

  • วิธีการผลิตสอดคล้องกับมาตรฐาน PS 15-69 และ ASTM D5421
  • เยื่อบุตาข่ายสองชั้นของตาข่ายผิวและลวดผิว
  • ฉันสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐาน ANSI, DIN และ JIS
  • ใช้ ASHLAND DERAKANE“ MOMENTUM” 411-350 และ 470 resin หรือเรซินยี่ห้ออื่น
 
Nominal
Diameter
( D )
Pressure
Rating
( A )
Wall
Thickness
( t )
inch
psi
inch
inch
1
150
4- 1/2
3/16
1- 1/2
150
5
3/16
2
150
6
1/4
2- 1/2
150
6- 1/2
1/4
3
150
7
1/4
4
150
8
1/4
5
150
9
3/8
6
150
10
3/8
8
150
12
7/16
10
150
14
1/2
12
150
16
5/8
14
150
18
3/4
16
150
20
13/16
18
150
21
7/8
20
150
22
15/16
24
150
24
1- 1/8