ท่อยาวและท่อตรง

  • ตามมาตรฐาน PS 15-69 (ลามิเนตด้วยตนเอง) ASTM D2996 (สำหรับแผลใย)
  • สามารถทำตามระบบเรซินที่แตกต่างกัน
  • เราสามารถสร้างขนาดมาตรฐานได้สูงสุด 96 นิ้ว (2,400 มม.) และตอบสนองระดับแรงดันที่หลากหลาย