ท่อ

  • วิธีการผลิตสอดคล้องกับมาตรฐาน PS 15-69 และ ASTM D5421
  • เยื่อบุตาข่ายสองชั้นของตาข่ายผิวและลวดผิว
  • เคลือบเรซินเป็นชั้นๆและประกอบโครงสร้าง
  • ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI, DIN และ JIS
  • •ใช้ Ashland DERAKANE“ MOMENTUM” 411-35 0 และ 470 เรซินหรือเรซินยี่ห้ออื่น ๆ

FRP Manway product detail.

Nominal
Diameter
( d )
Pressure
Rating
Flange
Diameter
( D )
Flange
Thickness
( T )
Stub
Length
( L )
Stub
Thickness
( t )
Hub
Length
( E )
Hub
Thickness
( HT )
No.of
Holes
( n )
Bolt Hole
Diameter
( h )
Washer
Diameter
( S )
Bolt Circle
Diameter
( C )
inch
psi
inch
inch
inch
inch
inch
inch
pcs
inch
inch
inch
20
15
(RTP-1,10)
28
3/4
12
1/4
3
3/8
20
3/4
1-1/2
25
25
(RTP-1,15)
28
1
12
3/8
4
1/2
20
3/4
1-1/2
25
24
ATM
(RTP-1,0.5)
32-1/2
3/8
12
1/4
1-1/2
3/16
20
1/2
1
29-1/2
15
(RTP-1,10)
32-1/2
3/4
12
1/4
3
3/8
20
3/4
1-1/2
29-1/2
25
(RTP-1,15)
32-1/2
1-1/4
12
3/8
5
5/8
20
3/4
1-1/2
29-1/2
30
25
39-1/4
1-3/8
12
3/8
5-1/2
11/16
28
3/4
1-1/2
36
36
25
46
1-3/4
12
3/8
7
7/8
32
3/4
1-1/2
42-3/4