ข้อต่อ

  • วิธีการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน PS 15-69
  • ใช้เกรดมาตรฐาน NPT
  • เยื่อบุตาข่ายสองชั้นของตาข่ายผิวและลวดผิว
  • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ANSI, DIN และ JIS
  • ใช้ ASHLAND DERAKANE“ MOMENTUM” 411-350 และ 470 resin หรือเรซินยี่ห้ออื่น

1/2" to 36"Stub flange specification.

Inside Diameter
( ID )
Pressure
Rating
O.D. of Pipe
( OD )
Wall
Thickness
( WT1 )
Length at Beginning
( L0 )
Overall Length
of Thread
( L1 )
Overall Length
( OL )
inch
psi
inch
inch
inch
inch
4 inch
6 inch
8 inch
3/8
150
1- 1/16
3/16
1/8
5/8
V
V
 
1/2
150
1- 1/4
3/16
3/16
7/8
V
V
 
3/4
150
1- 7/16
3/16
3/16
7/8
V
V
 
1
150
1- 3/4
3/16
3/16
1- 1/8
V
V
V
1- 1/4
150
2- 1/16
3/16
3/16
1- 3/16
V
V
V
1- 1/2
150
2- 5/16
3/16
3/16
1- 3/16
V
V
V
2
150
2- 7/8
1/4
3/16
1- 3/16
V
V
V
2- 1/2
150
3- 3/8
1/4
1/4
1- 9/16
 
V
V
3
150
4
1/4
1/4
1- 5/8
 
V
V
4
150
5
1/4
5/16
1- 7/8
 
V
V
6
150
7- 3/8
3/8
5/16
2
 
V
V